Pulegge Cambio

Puleggie cambio jockey wheels Kcnc, Token, Xon, Sram, Shimano